(Serbia), Gordana. " Марија Хнараки, Критска музика: Одмотавајући Аријаднину нит" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 58 Број 2 (10 August 2018)