(SERBIA), Gordana Blagojević. Марија Хнараки, Критска музика: Одмотавајући Аријаднину нит. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 58, n. 2, p. 200-201, aug. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/477>.
Датум приступа: 16 june 2024