Зашто је писац кремиран? Танатоантрополошки аспекти смрти и сахране југословенског књижевника Иве Андрића

DOI: 10.2298/GEI1301029P UDC: 393.2 Andrić I. 821.163.41:929 Andrić I

Сажетак

У тексту се расправља о сахрани југословенског књижевника Иве Андрића, а са посебним освртом на његову жељу да буде кремиран.Ауторка покушава да анализира ту жељу са аспекта концепта прославе великана у доба социјализма, као и из угла Андрићеве шкакљиве политичке позиције, његових доследних настојања да избегне сврставање у понуђене идеолошке, интелектуалистичке и националистичке оквире. С друге стране, жеља за кремацијом анализирана је са аспекта Андрићевог односа према религији и смрти, који се чита кроз његово књижевнодело. Додатно светло на, већ доста истраживану и познату биографију и дело Иве Андрића, можда баца његов „Масонски досије“, те дефинисање његове религиозности и филозофије као теозофске.


Кључне речи: Иво Андрић, смрт, сахрана, религиозност, масонски досије, теозофија, кремација

Reference

Andrić, Ivo. 1976. Znakovi pored puta. SabranadelaIveAndrića. Udruženiizdavači.
Андрић, Иво. 1976. Шта сањам и шта ми се догађа. Просвета.
Andrić, Ivo. 1984. Ex Ponto, Nemiri, Lirika. Sabrana dela Ive Andrića. Udruženi
izdavači.
Bazdulj, Muharem. 2012. Krleža, trideset godina poslije. Peščanik. http://pescanik.net
/2012/01/krleza-trideset-godina-poslije/Приступљено 3.01.2013.
Деретић, Јован. 1983. Историја српске књижевности. Београд: Нолит
Ђихјанг, Ким. 2010. Андрићева докторска дисертација у светлу односа истока и
запада. Гласник Етнографског института САНУ LVIII/1. Београд: 27–37.
Зјелињски, Богуслав. 1985. Историозофска мисао у Ex Pontu и Немирима Иве
Андрића. Свеске Задужбине Иве Андрића3: 247–266.
Jandrić, Ljubo. 1982. Sa Ivom Andrićem. Sarajevo: Veselin Masleša.
Јуричић, Желимир Боб. 1983. Салко Ћоркани Андрићево гледање на смрт.Свеске
Задужбине Иве Андрића2: 249–265.
Јуричић, Желимир Боб. 1986. Иво Андрић и нова епоха. Свеске Задужбине Иве
Андрића 4:267–275
Кољевић, Светозар. 1986. Андрићево виђење зла. Свеске Задужбине Иве Андрића
12: 227–231.
Константини, Лионело 1995. Иво Андрић у стогодишњици рођења. Свеске
Задужбине Иве Андрића 11: 194–199.
Кош, Ерих. 1982. Последњи Андрићеви дани. Свеске Задужбине Иве Андрића 1:
301–317.
Kujundžić, Vojislav. 1940. Slobodno-zidarska čitanka. Istina o slobodnom zidarstvu.
Beograd.
Kupareo, Rajmund. 1978. Predstavnici religija u djelima Ive Andrića. hrcak.srce.hr/file
84711
Милошевић, Миладин (прир). 1992. Иво Андрић, Дипломатски списи. Београд:
Архив Југославије
Николић, Коста. 2012. Српска књижевност и политика (1945–1991). Главни
токови. Београд: Завод за уџбенике
Огањ 1974/1:11. Скинута забрана кремирања.
Палавестра, Предраг. 1986. Андрићева историјска свест. Свеске Задужбине Иве
Андрића 4: 242–275.
Палавестра, Предраг. 2003. Некропоље. Београд: Откровење.
Павићевић, Александра. 2006. „Друштво Огањ за спаљивање мртваца у
Београду“: развој, идеје, симболи. Гласник Етнографског института
САНУ LIV: 289–303.
Павићевић, Александра. 2006а. Огњено сахрањивање. Рана историја модерног
спаљивања мртвих. Ана Столић, Ненад Махуљевић (пр). Приватни
живот код Срба у деветнаестом веку. Београд: Клио.
Павићевић, Александра. 2011. Време (без ) смрти. Посебна издања Етнографског
института САНУ 73. Етнографски институт САНУ.
Петровић, Ненад. 2005. Масонски досије Иве Андрића из 1942. године. Свеске
Задужбине Иве Андрића 22: 13–34.
Ozouf, Mona. 2006. Panteon – visoka škola mrtvih. U: Brkljačić, Maja, Sandra Prlenda.
Kultura pamćenja i historija. Zagreb: Golden marketing–Tehnička knjiga, 113–
136.
Тутњевић, Станиша. 1993/94. Политички статус Иве Андрића. Свеске Задужбине
Иве Андрића 9-10: 441–459.
Škvorc, Boris, Nebojša Lujanović. 2010. Andrić kao model izmještenog pisca.
Fluminensia, god. 22, br.2. pp 37–52.

In Print
Андрић и реч били су једно. Политика 15. март 1975:10
Dautović, Sava. 2001. Čiji je Andrić. http://www.nin.co.rs/2001-06/07/18267.html
Pristup 13.decembar 2012
Ђурђевић, Даница. 1995. О Андрићевим тумачењима Балкана. Политика 11. март:
21
Nedeljković, Violeta. 2011. Tito je bio ljut što je Andrić dobio Nobelovu nagradu.
http://www.pressonline.rs/info/politika/166556/tito-je-bio-ljut-sto-je-andricdobio-nobelovu-nagradu.html
Pristup 20.12.2012.
Опроштај од великана наше културе. Политика 15. март 1975:1.
Оташевић, Б. 1975. Последња почаст Иви Андрићу. Политика 15. март:11.
Положена урна Иве Андрића. Политика 25. април 1975: 9.
После изненадне смрти револуционара, туга у целој земљи. Политика 9. март
1975:1.
Prošić, Luka. 2012. Andrići Hajdeger – znakovi pored puta. http://www.b92.net/kultura
/art_durbin.php?nav_category=1209&nav_id=598840Pristup 20.12.2012
Сахрањен Вељко Влаховић. Политика 10. март 1975:1.
Умро Иво Андрић. Политика 14. март 1975:1.
Умро Мирослав Крлежа. Политика 30. децембар:1.
Објављено
08.07.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Aleksandra Pavićević. Зашто је писац кремиран? Танатоантрополошки аспекти смрти и сахране југословенског књижевника Иве Андрића. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 61, n. 1, p. 29-41, july 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/375>.
Датум приступа: 13 june 2024
Секција
Тема броја