(Serbia), Aleksandra. " Зашто је писац кремиран? Танатоантрополошки аспекти смрти и сахране југословенског књижевника Иве Андрића." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 61.1 (2013): 29-41. Web. 24 May. 2022