(Serbia), A. 2018 Jul 8. Зашто је писац кремиран? Танатоантрополошки аспекти смрти и сахране југословенског књижевника Иве Андрића. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 61:1