(Serbia), Aleksandra. " Зашто је писац кремиран? Танатоантрополошки аспекти смрти и сахране југословенског књижевника Иве Андрића" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 61 Број 1 (8 July 2018)