Ископавање и поновно сахрањивање партизана-антикомуниста у Клужу, у Румунији, 2009–2010

DOI: 10.2298/GEI1301019G UDC: 393.1-058.64:316.75(498)"2009/2010" 323.282-058.64:393.1(498)"2009/2010"

Сажетак

Након Другог светског рата, Румунија је потпала под политички и војни утицај УССР, што је довело до увођења комунистичке владе. У годинима које су следиле многи грађани Румуније који се нису слагали са новим режимом и његовом идеологијом били су изложени притисцима и насиљу. Свако за кога се сумњало да је „непријатељ народа“ завршио би у политичком затвору или на колективном погубљењу. Ипак, било је људи који су устајали против режима. Појавиле су се групе партизана, које су се годинама сакривале у шумама и планинама. Након пада комунистичког режима, некадашњи „непријатељи народа“ и жртве репресије рехабилитоване су и трансформисане у антикомунистичке хероје. Уприличен је читав низ комеморативних скупова на којима је установљена специфична нова, пост-комунистичка традиција која је постала део процеса названог „политика сећања“. Процес идентификације жртава служио је за мапирање величине и опсега злочина и похрањивању доказа против починилаца. Циљ истраживања је да покаже како су ови механизми валидирани и примењени на случајеве људи који су били жртве репресије и скоро потпуно тајних погубљења. Убиства су почињена у тишини а убијени су заборављени.


Кључне речи: ексхумација, поновно сахрањивање, комунизам, политике сећања, Румунија

Reference

Bernea, Ernest, 1977, Spaţiu, timp şi cauzalitate la poporul român, Editura Humanitas,
Bucureşti
Blumer, Herbert, 1986, Symbolic interactionism – perspective and method, University
of California Press, Los Angeles
Both, Nicolae, 1986, Contribuţii la Cântecul Zorilor, Anuarul Muzeului Etnografic al
Transilvaniei Cluj-Napoca
Bran, Mirel, 2012, Vânătorul de securiști, Editura Grinta, Cluj Napoca Chevalier,
Maurice (coord), 2006, Dicționar de simboluri, vol. I – III, Editura Herald,
Bucureşti
Constantinescu, Nicolae, 1999, Romanian Folk-Culture. An introduction, Editura
Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti
Dobre, Florica, (coord), 2004, Trupele de Securitate (1949-1990), Editura Nemira,
Bucuresti -Dobrincu, Dorin (coord.), 2005, Ţărănimea şi puterea. Procesul de
colectivizare a agriculturii în România 1949-1962, Ed. Polirom, Iaşi
Dorondel, Ştefan, 2004, Moartea şi apa: ritualuri funerare, simbolism acvativ şi
structura lumii de dincolo în imaginarul ţărănesc, Editura Paideia, Bucureşti
Geertz, Clifford, 1973, The interpretation of cultures, Printed by Basic Books, USA
Ghinoiu, Ion, 1994, Vârstele timpului, Editura Ştiinţa, Chişinău
Ghinoiu, Ion, 1999, Lumea de aici, lumea de dincolo – ipostaze româneşti ale nemuririi,
Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti
Kligman, Gail, 1997, Nunta mortului. Ritual şi cultură tradiţională în Transilvania,
Editura Polirom, Iaşi Marian.
Simion Florea, 2008, Inmormantarea la români, Editura Saeculum Vizual, Bucuresti
Mesnil, Marianne, 1997, Etnologul între şarpe şi balaur, Editura Paideia,
Bucureşti
Olinescu, Marcel, 1944, Mitologie românească, Editura Casa Şcoalelor, Bucureşti
Sălăgean, Tudor, 2011, Memoria comunităților. Rezistența anticomunistă la Cricău și
Tibru, județul Alba, în Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, cluj
Napoca, pg. 322-333
Şeuleanu, Ion,1995, Dincoace de sacru, dincolo de profan (studii şi eseuri de folclor)
Editura Tipomur, Tg.Mureş
Turner, Victor, 1977, The ritual process – structure and anti-structure, Cornell
University Press, USA.
Van Gennep Arnold, 1996, Riturile de trecere, Editura Polirom, Iaşi
Verdery, Katherine, 2006, Viaţa politică a corpurilor moarte, Editura Polirom, Iaşi
Објављено
08.07.2018.
Како цитирати
(ROMANIA), Florin Gherasim. Ископавање и поновно сахрањивање партизана-антикомуниста у Клужу, у Румунији, 2009–2010. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 61, n. 1, p. 19-27, july 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/374>.
Датум приступа: 27 june 2022
Секција
Тема броја