(Romania), Florin. " Ископавање и поновно сахрањивање партизана-антикомуниста у Клужу, у Румунији, 2009–2010." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 61.1 (2013): 19-27. Web. 24 May. 2022