(Romania), F. 2018 Jul 8. Ископавање и поновно сахрањивање партизана-антикомуниста у Клужу, у Румунији, 2009–2010. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 61:1