(Romania), Florin. " Ископавање и поновно сахрањивање партизана-антикомуниста у Клужу, у Румунији, 2009–2010" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 61 Број 1 (8 July 2018)