Београдска околина: етнолошко- антрополошка истраживања

DOI: https://doi.org/10.2298/GEI1801193I УДК 39(497.11)

Сажетак

Околина Београда се све више издваја као засебна обласна целина – у
административном, етничком, привредном и културном погледу. За етнолошко-
антрополошка истраживања она је изузетно битан простор, ако се има у виду порекло,
начин живота, материјално и духовно наслеђе становништва које насељава овај
простор. Залеђе Београда још увек није свеобухватно истражено. Досадашња, по
обиму релативно скромна истраживања показала су оправданост усмеравања пажње
ка сазнавању традиционалних и савремених навика становника београдских села. У
раду ће се указати на досадашња истраживања сеоског живота сеоских насеља
београдске околине, на повезаност града и сеоског окружења и промене које су
последица повећаног утицаја урбане културе на сеоско становништво. У ту сврху
послужиће досадашња истраживања претежно сарадника Етнографског института
САНУ.Кључне речи: београдска околина, Београд, етнолошко-антрополошка истраживања,
друга половина 20. века

Reference

Arhiv EI SANU 1970. Izveštaj o radu Etnografskog instituta u 1970. godini.
Arhiv EI SANU 1977. Izveštaj o radu u 1977. godini.
Bandić, Dušan. 1979. „Neke novije promene u životu i kulturi stanovništva okoline
Beograda.“ Zbornik Etnografskog instituta SANU 9: 1-105.
Vlahović, Breda i Dušan Drljača. 1968. „Nova etnička kretanja i pregrupisavanja u
Srbiji u vezi s razvojem industrije“. Cvijićev zbornik – u spomen 100.
godišnjice njegovog rođenja, 223-230. Beograd: Srpska akademija nauka i
umetnosti.
Godišnjak 1965. „Etnografski institut Srpske akademije nauka i umetnosti“.
Godišnjak Srpske akademije nauka i umetnosti LXX (1963): 323-324.
Divac, Zorica. 1985. „Ispitivanje porodice i braka u okolini Beograda.“ Zbornik
radova Etnografskog instituta SANU 14/16: 85-100.
Drobnjaković, Borivoje. 1952. „ʼUspomeneʼ na grobovima u Kosmajskim selima.“
Glasnik Etnografskog instituta SAN I-1/2: 179-204.
Zbornik. 1984. „Umesto predgovora“. Zbornik radova Etnografskog instituta SANU
14/16: 8-9.
Zečević, Darinka. 1960. „Neke antropogeografske karakteristike socijalističkog
preobražaja sela Železnik u gradsko naselje.“ Zbornik radova Etnografskog
instituta SAN 3: 19-29.
Ivanović Barišić, Milina. 1995. „Arapi – obredna povorka u Velikom Selu 1995.
godine“. Glasnik Etnografskog instituta SANU XLIV: 320-325.
Ivanović Barišić, Milina. 2003. „Godišnji običaji u podavalskim selima“.
Tradicionalno i savremeno u kulturi Srba (Posebna izdanja, 49). Ur.
Dragana Radojičić: 47-59. Beograd: Etnografski institut SANU.
Ivanović Barišić, Milina. 2007. Kalendarski praznici i običaji u podavalskim
selima. Posebna izdanja, 59. Beograd: Etnografski institut SANU.
Ivanović Barišić, Milina. 2007a. „Promene u godišnjim običajima u podavalskim
selima“. Zbornik radova 23: Kultura u transformaciji. Ur. Dragana
Radojičić: 215-235. Beograd: Etnografski institut SANU.
Ivanović Barišić, Milina. 2009. „Hristijanizacija narodnih običaja: primer volovske
bogomolje“. Glasnik Etnografskog instituta SANU LVII/1: 175-188.
Ivanović Barišić, Milina. 2009a. „Nasleđe Avale“. Zbornik radova 26: Spomen
mesta – istorija – sećanja. Ur. Aleksandra Pavićević, 175-184. Beograd:
Etnografski institut SANU.
Ivanović Barišić, Milina. 2017. Odevanje u okolini Beograda: druga polovina 19. i
prva polovina 20. veka. Posebna izdranja, 88. Beograd: Etnografski institut
SANU.
Ilijin, Milica i Olivera Mladenović. 1962. „Narodne igre u okolini Beograda.“
Zbornik radova Etnografskog instituta SANU 4: 165-218.
Jovanović, Milka. 1980. „Stalno praćenje promena u narodnoj kulturi na selu,
Etnografski institut SANU 1971-1975.“ Zbornik radova Etnografskog
instituta SANU 10: 21-26.
Jovanović, Milka. 1992. „Preobražaj narodne kulture u seoskim prigradskim
naseljima Srbije“. Glasnik Etnografskog instituta SANU XLI: 157-162.
Kostić, Mihailo. 1962. „Naselja u okolini Beograda – prilog proučavanju postanka i
razvoja“. Zbornik radova IX: 61-96. Prirodno-matematički fakultet
Univerziteta u Beogradu: Geografski institut.
Lukić Krstanović, Miroslava i Mladena Prelić. 2016. „Jovan Cvijić,
antropogeografska škola i naučne politike Etnografskog instituta SANU u
periodu 1947-1990“. U Jovan Cvijić i srpska etnologija i antropologija.
Ur. Miloš Matić, Mladena Prelić i Marko Pišev, 149-176. Beograd:
Etnografski muzej – Etnografski institut – Univerzitet u Beogradu:
Filozofski fakultet.
Lutovac, Milisav V. 1962. „Preobražavanje naselja i privrede u okolini Beograda.“
Zbornik radova Etnografskog instituta SANU 4: 149-163.
Malešević, Miroslava. 1984. „Demografske promene u nekim naseljima u okolini
Beograda.“ Zbornik radova Etnografskog instituta SANU 14/16: 19-56.
Nikolić Desanka. 1979. „Naselje Pinosava pre 57 godina prema rečima jednog
savremenika.“ Glasnik Etnografskog instituta SANU XXVIII: 47-57.
Nikolić Desanka. 1984. „Kultura stanovanja u nekim prigradskim naseljima
Beograda.“ Zbornik radova Etnografskog instituta SANU 14/16: 57-84.
Nikolić, Rista T. 1903. Okolina Beograda: antropogeografska ispitivanja. Srpski
Etnografski zbornik, V: Naselja srpskih zemalja, 2. Beograd: Srpska
kraljevska akademija.
Nikolić Vidosava. 1957. „Narodna nošnja u Šumadijskoj Kolubari.“ Glasnik
Etnografskog instituta SAN II/III: 465-510.
Pavićević, Aleksandra. 2006. Na udaru ideologija: brak, porodica i polni moral u
Srbiji u drugoj polovini 20. veka. Posebna izdanja, 57. Beograd:
Etnografski institut SANU.
Prelić, Mladena. 2008. „Prvih šezdeset godina Etnografskog instituta SANU
(1947-2007) – osvrt na pređeni put.“ Zbornik radova 24: Slike kulture
nekad i sad: šezdeset godina Etnografskog instituta SANU. Ur. Ljiljana
Gavrilović, 9-24. Beograd: Etnografski institut SANU.
Radovanović, Miljana. 1979. „Problemi društvenih promena i srpska etnologija u
dvadesetom veku.“ Glasnik Etnografskog instituta SANU XXVIII: 21-34.
Stojančević, Vidosava. 1971. „Uloga nekih etnoloških faktora u socijalističkom
preobražaju Kolubarskog rudarskog basena u SR Srbiji.“ Glasnik
Etnografskog instituta SANU XVI/XVIII (1967/1969): 93-115.

Примљено / Received: 05. 02. 2018.
Прихваћено / Accepted: 11. 04. 2018.
Објављено
30.05.2018.
Како цитирати
IVANOVIĆ BARIŠIĆ (SERBIA), Milina. Београдска околина: етнолошко- антрополошка истраживања. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 66, n. 1, p. 193-205, may 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/276>.
Датум приступа: 15 july 2024