Ivanović Barišić (Serbia), M. 2018 May 30. Београдска околина: етнолошко- антрополошка истраживања. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 66:1