Ivanović Barišić (Serbia), Milina. " Београдска околина: етнолошко- антрополошка истраживања" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 66 Број 1 (30 May 2018)