Ivanović Barišić (Serbia), Milina. " Београдска околина: етнолошко- антрополошка истраживања." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 66.1 (2018): 193-205. Web. 27 May. 2022