Војислав Радовановић као етнолог

DOI: https://doi.org/10.2298/GEI1801033P УДК 39:929 Радовановић, В.

Сажетак

Војислав С. Радовановић (27. јануар 1894, Павлица, Рашка – 26. април 1957, Београд),
био је по основном образовању географ – геоморфолог, али се током научне каријере
бавио и антропогеографијом, етнологијом и историјом. Био је студент и асистент
Јована Цвијића, професор универзитета у Загребу, Скопљу и Београду, дописни члан
Српске академије наука од 1940. године. Један је од иницијатора оснивања
Етнографског института САН(У) и његов први управник (1947−1957). Допринос
Војислава Радовановића етнологији остао је донекле у сенци његовог рада у области
антропогеографије и географије. У овом тексту биће речи управо о етнолошком
аспектима његове делатности.Кључне речи: Војислав С. Радовановић, историја етнологије у Србији,
антропогеографска истраживања, Македонија

Reference

Bašić, Ivana (prir.). 2017. Prizori, zvuci i reči zaboravljenog Prizrena. Beograd:
Etnografski institut SANU.
Cvijić, Jovan. 1902. Antropogeografski problemi Balkanskog poluostrva. Srpski
etnografski zbornik 4. Naselja srpskih zemalja. Rasprave i građa 1.
Beograd: Srpska kraljevska akademija.
Cvijić, Jovan. 1906. Osnove za geografiju i geologiju Makedonije i Stare Srbije 1–
2, Beograd: Srpska kraljevska akademija.
Cvijić, Jovan. 1965. [1923] „Iz uspomena i života.“ U J. Cvijić, Autobiografija i
drugi spisi, prir. V. Stojančević, 9–57. Beograd: SKZ.
Cvijić, Jovan. 1966. [1922, 1931] Balkansko poluostrvo i južnoslovenske zemlje.
Osnove antropogeografije. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika SRS.
Drobnjaković, Borivoje, 1957. „Oproštajno slovo dopisnika Borivoja
Drobnjakovića u ime SAN i EI SAN na pogrebu dopisnika Vojislava S.
Radovanovića.“ Glasnik SAN 9 (2): 97–99.
Drobnjaković, Borivoje. 1958. „Vojislav S. Radovanović (1894–1957).“ Glasnik
Etnografskog instituta SANU 7: IX–XI.
Đorđević Tihomir. 1923. Ubijanje staraca. Naš narodni život. Beograd.
Gatarić, Dragica. 2015. „Biografija i bibliografija Vojislava S. Radovanovića.“
Demografija 12: 135–140.
[Godišnjak 1945] Srpska akademija nauka. Godišnjak 52. 1945. Beograd: Srpska
akademija nauka − Naučna knjiga.
[Godišnjak 1951] Srpska akademija nauka. Godišnjak 58. 1951. Beograd: Srpska
akademija nauka.
Jovanović, Bojan. 1999. Tajna lapota. Beograd: Balkanološki institut SANU –
Prometej.
Jovanović, Vladan. 2002. Jugoslovenska država i Južna Srbija 1918–1929
(Makedonija, Sandžak, Kosovo i Metohija u Kraljevini SHS). Beograd:
INIS.
Jovanović, Vladan. 2011a. Vardarska banovina 1929–1941. Beograd: INIS.
Jovanović, Vladan. 2011b. “’Prosveta – najbrži tvorac nacije’: Filozofski fakultet u
Skoplju 1920-1941.“ Tokovi istorije 2: 23–41.
Jovanović, Vladan. 2013. „Negovanje dekretiranog pamćenja: nacionalne proslave i
jubileji u Vardarskoj banovini.“ Tokovi istorije 3: 93–108.
Jovanović, Milka. 1988. „Profesor Vojislav S. Radovanović (1957-1987).“ Glasnik
Etnografskog instituta SANU 26–27: 203–207.
Kostić, Cvetko. 1972. „Sećanja na osnivača i prvog upravnika Etnografskog
instituta Vojislava Radovanovića.“ Glasnik Etnografskog instituta SANU
21: 107–110.
Lukić Krstanović, Miroslava i Mladena Prelić. 2016. „Jovan Cvijić,
antropogeografska škola i naučne politike Etnografskog instituta SANU u
periodu 1947–1990.“ U Jovan Cvijić i srpska etnologija i antropologija.
Zbornik radova, ur. Miloš Matić i dr. 149–184. Beograd: Etnografski
muzej u Beogradu – Etnografski institut SANU – Filozofski fakultet u
Beogradu.
Marijanac, Zdravko D. 2015. „Sjećanja na akademika profesora Vojislava S.
Radovanovića.“ Demografija 12: 109–118.
Nikolić, Desanka. 2015. „Vojislav Radovanović o prenošenju epske tradicije u
likovnu umetnost.“ Demografija 12: 45–48.
Pecelj, Milovan R. 2015. „Vojislav Radovanović i njegova antropogeografska
istraživanja.“ Demografija 12: 49–54.
Radovanović, Vojislav S. 1924. „Tikveš i Rajec.“ U Naselja i poreklo stanovništva
17. Srpski etnografski zbornik 29, ur. Jovan Cvijić, 129–565. Beograd:
Srpska kraljevska akademija.
Radovanović, Vojislav S. 1927a. „Kult prostonarodnih i crkvenih ktitora u Južnoj
Srbiji.“ Glasnik Skopskog naučnog društva 3, Odeljenje društvenih nauka
1: 99–104.
Radovanović, Vojislav S. 1927b. Jovan Cvijić i srpska antropogeografska škola.
Beograd: Jedinstvo.
Radovanović, Vojislav S. 1927c. „Jovan Cvijić. Njegov naučni rad u Južnoj Srbiji.“
Volja 2 (2): 95–105.
Radovanović, Vojislav S. 1928a. „O narodnoj hrani u Marijovu.“ Glasnik
Geografskog društva 14: 131–137.
Radovanović, Vojislav S. 1928b. „Narodno ophođenje prema starinama u Južnoj
Srbiji.“ Južni pregled: 385–406.
Radovanović, Vojislav S. 1929a. „Nacionalni zavet Jovana Cvijića.“ Biblioteka
Život i rad 4: 3–27.
Radovanović, Vojislav S. 1929b. „Sveti Miloš Obilić: južno-srbijanski kult
narodnog heroja.“ Život i rad: 3–7.
Radovanović, Vojislav S. 1929–1930. „Narodna predanja o ubijanju starih ljudi.
Geografsko-etnografska poređenja.“ Glasnik Skopskog naučnog duštva 7–
8, Odeljenje društvenih nauka 3–4: 309–346.
Radovanović, Vojislav S. 1932. [1931] Marijovci u pesmi, priči i šali : nekoliko
pregršti iz riznice duhovnog blaga Južnosrbijanaca. Skoplje.
Radovanović, Vojislav S. 1935a. „Narodna nošnja u Marijovu (1).“ Glasnik
Skopskog naučnog društva 14, Odeljenje društvenih nauka 8: 107–179.
Radovanović, Vojislav S. 1935b. „Sveta Zlata Meglenska: južnosrbijanski kult
devojke narodne mučenice.“ U Spomenica srpsko-pravoslavnog sabornog
hrama Svete Bogorodice u Skoplju 1835–1935, 229–336. Skoplje.
Radovanović, Vojislav S. 1936. „Narodna nošnja u Marijovu (2).“ Glasnik
Skopskog naučnog društva 15-16, Odeljenje društvenih nauka 9–10: 127–
209.
Radovanović, Vojislav S. 1948. „Seljačka buna u Marijovu u Makedoniji u drugoj
polovini XVI veka. Jedan primer geografske ubifikacije istorijskih
događaja na osnovu ispitivanja naselja i porekla stanovništva.“ Zbornik
Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 1: 239–308.
Radovanović, Vojislav S. 1952. „Markov megdan s Musom. Kult narodnog heroja
zaštitnika sirotinje raje.“ Glasnik Etnografskog instituta SAN 1 (1–2): 231–
255.
Radovanović, dr Vojislav S. 1953–1954. „Jovan Cvijić – iz perspektive savremene
naučne misli jedan pogled na život i naučno delo velikog srpskog naučnika,
s naročitim obzirom na antropogeografiju i etnografiju, na dan
dvadesetpetogodišnjice njegove smrti (16. 1. 1927 – 16. 1. 1952).“ Glasnik
Etnografskog instituta SAN 2-3: 1–66.
Radovanović, Vojislav. 1957. „Cvijićeva antropogeografska ispitivanja.“ U U
spomen tridesetogodišnjice smrti Jovana Cvijića (16. 1. 1957). Posebna
izdanja SAN 276. Spomenica 12. Geografski institut 13. Beograd: Naučno
delo (SAN).
Radovanović, Vojislav S. 1958. Jovan Cvijić. Beograd: Nolit.
Radovanović, Vojislav S. 1994. Šabačka Posavina i Pocerina: antropogeografska
ispitivanja. Prir. Miljana Radovanović. Beograd.
Radovanović, Vojislav S. 1998. „Antropogeografska ispitivanja 1929. u Podujevu:
varošice i zaseoci.“ Prir. Miljana Radovanović. Glasnik Etnografskog
instituta SANU 47: 143–152.
Radovanović, Vojislav S. 2017. [1932] „Problemi antropogeografskih ispitivanja
Južne Srbije.“ U Stara Srbija i Makedonija. Naselja, poreklo stanovništva,
običaji, ur. Borisav Čeliković, 635–666. Biblioteka Koreni 30. Beograd:
Službeni glasnik – SANU.
Stevanović, Lada. 2009. Laughing at the Funeral: Gender and Anthropology in the
Greek Funerary Rites. Special Editions 69. Belgrade: Institute of
Ethnography SASA.
Trojanović, Sima. 1898. Lapot i prokletije u Srba. Beograd: Iskra
Vlahović, Petar. 1987. „Rad dr Vojislava Radovanovića na etnologiji.Pisci naše
etnologije i antropologije 1.“ Etnoantropološki problemi 1: 169–177.

Примљено / Received: 05. 02. 2018.
Прихваћено / Accepted: 11. 04. 2018.
Објављено
30.05.2018.
Како цитирати
PRELIĆ (SERBIA), Mladena. Војислав Радовановић као етнолог. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 66, n. 1, p. 33-52, may 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/267>.
Датум приступа: 08 dec. 2022