Prelić (Serbia), Mladena. " Војислав Радовановић као етнолог." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 66.1 (2018): 33-52. Web. 25 May. 2022