Prelić (Serbia), M. 2018 May 30. Војислав Радовановић као етнолог. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 66:1