Prelić (Serbia), Mladena. " Војислав Радовановић као етнолог" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 66 Број 1 (30 May 2018)