Ретроспективе српске етнологије

DOI: https://doi.org/10.2298/GEI1801007P УДК 39(497.11)

Сажетак

Тема прве свеске Гласника Етнографског института САНУ за 2018.
годину нуди поглед уназад на личности, установе и теоријско-методолошке
правце у српској етнологији (и антропологији). „Историјске ретроспективе
етнологије и антропологије“ представљају групу научних радова који дају
нове доприносе критичким интерпретацијама дисциплинарне прошлости у
нас. Разматрања етноантрополошке историје су последњих година све
бројнија у Србији и суседним земљама, и овај темат употпуњује овај успешан
низ студија, настојећи да додатно осветли развој етнологије у 20. веку на
овдашњем простору. Већина радова у овом темату настала је као резултат
излагања на међународној научној конференцији „Ретроспективе и
перспективе етнологије и антропологије“ (Сирогојно, 8. до 10. септембар
2017. године) којом је обележена седамдесета годишњица оснивања
Етнографског института САНУ.

Објављено
20.05.2030.
Како цитирати
PAVLOVIĆ (SERBIA), Mirjana. Ретроспективе српске етнологије. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 66, n. 1, p. 7-9, may 2030. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/265>.
Датум приступа: 08 dec. 2022