Pavlović (Serbia), Mirjana. " Ретроспективе српске етнологије." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 66.1 (2018): 7-9. Web. 7 Oct. 2022