Pavlović (Serbia), M. 2030 May 20. Ретроспективе српске етнологије. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 66:1