Pavlović (Serbia), Mirjana. " Ретроспективе српске етнологије" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 66 Број 1 (20 May 2030)