Милка Јовановић

Сажетак

Milka Jovanović

Објављено
01.12.2016.
Како цитирати
VELIMIROVIĆ (SERBIA), Danijela. Милка Јовановић. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 64, n. 3, p. 608-611, dec. 2016. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/122>.
Датум приступа: 25 may 2024
Секција
In memoriam