Velimirović (Serbia), Danijela. " Милка Јовановић." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 64.3 (2016): 608-611. Web. 13 Jun. 2024