Velimirović (Serbia), D. 2016 Dec 1. Милка Јовановић. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 64:3