Velimirović (Serbia), Danijela. " Милка Јовановић" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 64 Број 3 (1 December 2016)