Нова критичка разматрања о исхрани у социјализму – пример из Словачке

  • Dragana Radojičić (Serbia) Етнографски институт Српске академије наука и уметности
    dragana.radojicic@ei.sanu.ac.rs

Сажетак

Nova kritička razmatranja o ishrani u socijalizmu – primer iz Slovačke

Објављено
01.12.2016.
Како цитирати
RADOJIČIĆ (SERBIA), Dragana. Нова критичка разматрања о исхрани у социјализму – пример из Словачке. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 64, n. 3, p. 596-599, dec. 2016. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/118>.
Датум приступа: 25 may 2024
Секција
Научна критика и полемика