Radojičić (Serbia), Dragana. " Нова критичка разматрања о исхрани у социјализму – пример из Словачке" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 64 Број 3 (1 December 2016)