Radojičić (Serbia), Dragana. " Нова критичка разматрања о исхрани у социјализму – пример из Словачке." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 64.3 (2016): 596-599. Web. 16 Jun. 2024