Radojičić (Serbia), D. 2016 Dec 1. Нова критичка разматрања о исхрани у социјализму – пример из Словачке. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 64:3