Researching Migration and Religious Diversity – летња школа за докторанде и младе истраживаче у Каунусу (Литванија)

  • Đorđe Stojanović Стипендиста у Балканолошком институту САНУ
    djordje_bg@yahoo.com

Сажетак

Школа за докторанде и младе истраживаче под називом Researching Migration and Religious Diversity одржана је у Каунусу (Литванија) од 29. јуна до 03. јула 2022. године. Током тих пет дана, млади истраживачи, докторанди, професори и запослени са универзитета, института и из мигрантских центара из Србије, Литваније, Финске, Швајцарске, Мађарске, Италије и других земаља имали су прилику да чују предавања професора на различите теме у вези са самим односом религија и миграција, као и са различитим теоријским, методолошким, практичним и етичким питањима која прате ову тему, али и да учествују у дискусијама и осталим активностима. Летња школа је била организована у оквиру интердисциплинарног пројекта Европске Уније под називом Connecting Theory and Practical Issues of Migration and Religious Diversity (COREnet). Поред аутора овог извештаја, учесници школе из Србије били су и MA Теодора Јовановић, истраживач сарадник Етнографског института САНУ и MA Марко Галић, докторанд на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду.

Објављено
26.01.2023.
Како цитирати
STOJANOVIĆ, Đorđe. Researching Migration and Religious Diversity – летња школа за докторанде и младе истраживаче у Каунусу (Литванија). Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 70, n. 3, p. 291–296, jan. 2023. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1054>.
Датум приступа: 21 apr. 2024