Stojanović, Đorđe. " Researching Migration and Religious Diversity – летња школа за докторанде и младе истраживаче у Каунусу (Литванија)." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 70.3 (2022): 291–296. Web. 25 May. 2024