Stojanović, Đorđe. " Researching Migration and Religious Diversity – летња школа за докторанде и младе истраживаче у Каунусу (Литванија)" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 70 Број 3 (26 January 2023)