Stojanović, . (2023). Researching Migration and Religious Diversity – летња школа за докторанде и младе истраживаче у Каунусу (Литванија). Гласник Етнографског института САНУ, 70(3), 291–296. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1054