Омладинске радне акције у социјалистичкој Бугарској – од идеологије до радне праксе

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2202037P УДК 39-044.955:331.103.5(497.2) Оригинални научни рад

  • Ivanka Petrova Институт за етнологију и фолклорне студије Етнографског музеја Бугарске академије наука, Софија
    ivanka.petrova@iefem.bas.bg

Сажетак
Истраживање је усмерено на важан сегмент државне политике у социјалис­тичкој Бугарској – принудно ангажовање младих, будућих интелектуалаца као неплаћене или слабо плаћене радне снаге у различитим секторима привреде. Овим обавезним запошљавањем средњошколаца и студената током летњих месеци, владајуће елите су покушавале да дисциплинују младе и да их науче радним навикама. Главни облик принудног рада је подразумевао учешће у омладинским радним бригадама, с тим да су се постепено наметале и друге форме омладинских радних акција. Рад представља етнолошку студију сезон­ских радних акција младих у сектору међународног туризма 70­их и 80­их го­дина 20. века. Намера овог рада је да се сагледа перспектива младих интелек­туалаца који су радили током летњег распуста у Омладинском туристичком бироу „Орбита” као хонорарни туристички водичи. Овај облик привременог запошљавања младих прихваћен је као алтернатива учешћу у омладинским бригадама и везан је за интелектуални рад. Циљ је да се анализирају главне карактеристике културних форми које су се изградиле услед запошљавања младих људи као хонорарних водича у Међународном омладинском центру „Георги Димитров“ близу Приморског. Анализирани су они државни прин­ципи и норме који су младима наметнути током њиховог обављања послова водича. Предмет истраживања су конкретно: ставови како се опходити пре­ма туристима, потом односи у радној средини и радне навике, свакодневне потешкоће које су се јављале приликом обављања послова и начини њиховог превазилажења, неформалне активности. Студија је заснована на биографс­ким интервјуима који су вођени 2019. и 2020. године са људима старости из­међу 50 и 65 година, који су били запослени као водичи. Ауторка се ослања и на сопствена искуства која је стекла радећи као водич током шест летњих сезона и, у том смислу, користи методологију рефлексивне антропологије. Ре­зултати истраживања показују како заправо настаје несклад између очеки­вања и намера власти у погледу пружања туристичких услуга, с једне стране, и конкретних облика понашања и радних навика које су млади испољавали. Примери су индикативни за разумевање промена које су се одвијале „одоз­до” путем стратегија које су млади спроводили свакодневно, спрам првобит­но замишљеног система међународног омладинског туризма у социјалис­тичкој Бугарској.

Кључне речи: хонорарни водичи, радне акције, омладински туристички биро „Орбита“, Међународни омладински центар „Георги Димитров“, међународни туризамReference

Anchev, Anatol. 2017. Folklorat na rabotnitsite ot edno zveno na kanaldzhiyska brigade. Sofia: Izdatelska kashta „Tip­top pres“.
Benovska­-Sabkova, Milena. 2003. „Sotsialni mrezhi, koalitsii i klientelizam na rabotnoto myasto prez perioda 1960–1989 g. v Sofia”. Balgarska etnologia 1: 5–25.
Benovska-­Sabkova, Milena. 2009. „Sotsializmat kato modernizatsia (nablyudenia varhu Bulgaria)”. Balgarska etnologia 4: 5–22.
Brunbauer, Ulf. 2010. „Sotsialisticheskiyat nachin na zhivot“. Ideologia, obshtestvo, semeystvo i politika v Bulgaria (1944–1989). Ruse: MD „Elias Kaneti“.
Creed, Gerald. 2007. Opitomyavane na revolyutsiyata. Ot sotsialisticheskata reforma kam protivorechiviya prehod v edno balgarsko selo. Sofia: Apostrofi.
Ivanova, Maya. 2018. Turizam pod nadzor. Balkanturist – nachaloto na mezhdunarodniya i masov turizam v Balgaria. Sofia: Siela.
Ivanova, Radost. 2003. „‘Stroim za narodnata republika’. Mladezhkite stroitelni brigadi – shkola za komunistichesko vazpitanie”. In Sotsializmat: realnost i ilyuzii. Etnologichni aspekti na vsekidnevnata kultura, eds. Radost Ivanova, 54–62. Sofia: Etnografski institut s muzey BAN.
Luleva, Ana. 2021. Kultura na (ne)doverieto v Balgariya. Antropologichni perspektivi. Sofia: IK „Gutenberg“.
Petrova, Ivanka. 2021. “Privilegiya ili prinuda: neshtatnata ekskurzovodska rabota na uchashti se v sotsialisticheska Balgariya mezhdu normata i trudovite praktiki”. In Balgarskiyat sotsializam. Ideologiya, vsekidnevie, pamet, eds. Ana Luleva, Ivanka Petrova, Petar Petrov, Svetla Kazalarska & Yana Yancheva, 62–80, Sofia: AI „Prof. Marin Drinov”.
Roth, Klaus. 1998. “Praktiki i strategii za ovladyavane na vsekidnevieto v edno selo na sotsialisticheska Bulgaria”. Sotsiologicheski problemi 3–4: 225–237.
Raeva, Bilyana. 2010. “Detstvoto i brigadirskoto dvizhenie (1946–1950). Razpredelenie na vremeto v brigadata (po materiali ot Dimitrovgrad)” In Detstvoto pri sotsializma. Politicheski, institutsionalni i biografichni perspektivi, eds. Ivan Elenkov & Daniela Koleva, 131–163 Sofia: Riva.
Wolf, Gabriele. 2003. „Vlast“ i „svoenravie“. Kam analiza na realnia postsotsialisticheski zhiznen svyat. In Sotsializmat – realnost i ilyuzii. Etnologichni aspekti na vsekidnevnata kultura, eds. Radost Ivanova, 120–132. Sofia: Etnografski institut s muzey BAN.
Yancheva, Yana. 2015. Kolektivizatsiyata v balgarskoto selo (1948–1970). Sofia: IK „Gutenberg“.
Објављено
30.09.2022.
Како цитирати
PETROVA, Ivanka. Омладинске радне акције у социјалистичкој Бугарској – од идеологије до радне праксе. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 70, n. 2, p. 37-58, sep. 2022. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1023>.
Датум приступа: 23 july 2024