Petrova, I. (2022). Омладинске радне акције у социјалистичкој Бугарској – од идеологије до радне праксе. Гласник Етнографског института САНУ, 70(2), 37-58. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1023