Petrova, I. 2022 Sep 30. Омладинске радне акције у социјалистичкој Бугарској – од идеологије до радне праксе. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 70:2