Petrova, Ivanka. " Омладинске радне акције у социјалистичкој Бугарској – од идеологије до радне праксе" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 70 Број 2 (30 September 2022)