Модна продукција Sirogojno Style: прилагођавање наратива о прошлости контексту савремене моде

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2201053B УДК 391:646:685.34.012(497.11) Оригинални научни рад

Сажетак

Полазећи од чињенице да мода, према дефиницији, подразумева (и захтева) непрекидне промене и иновације, у раду се на примеру модне продукције Sirogojno Style прати процес прилагођавања наратива о прошлости, по коме је модна продукција Сирогојно стил дуги низ година била препознатљива на југословенској и међународној модној сцени, у контексту савремене моде. Овом приликом у фокусу интересовања налази се ауторска колекција Џорџ Стајлера (George Styler) NetWork приказана 2014. године на Недељи моде у Лондону (London Fashion Week), конкретније – део колекције који је урађен у сарадњи са фирмом „Sirogojno Company“. Проучавање нове наративне функције Сирогојно плетенина у контексту савремене моде базирано је на писаним и визуелним изворима, као и на подацима добијеним полуструктурираним интервјуом који је априла 2021. године вођен са модним креатором Џорџ Стајлером. Циљ радa је да пружи допринос савременим антрополошким студијама у области моде и одевања.
Кључне речи: модна продукција Sirogojno Style, Џорџ Стајлер, колекција NetWork, наративи, мода

Reference

Banović, Branko. 2012. „Narativna reprodukcija savremenog crnogorskog identiteta u procesu evroatlantskih integracija (I dio).“ Etnoantropološki problemi 7 (4): 1033–1055.
Barthes, Roland. 1977. Image, Music, Text. London: Fontana Press.
Barthes, Roland. 1982. „Retorika slike.“ U: Plastički znak – zbornik tekstova iz teorije vizualnih umjetnosti, ur. Nenad Mišćević & Milan Zinaić, 71–82. Rijeka: IC Rijeka.
Barthes, Roland. 1983. The fashion system. Los Angeles: Univesity of California press.
Bogdanović, Bojana. 2008. „Modna produkcija Sirogojno stil – uspon i pad ideje o brendiranju u jugoslovenskom socijalizmu.“ Magistarska teza, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Bogdanović, Bojana. 2014. „Njena priča.“ U: Muzeji na otvorenom: Oci osnivači, ur. Nikola Кrstović, 149–175. Sirogojno: Muzej na otvorenom „Staro selo“.
Bogdanović, Bojana. 2016. Tradicija kao simbolički resurs. Modna produkcija Sirogojno stil. Sirogojno: Muzej na otvorenom „Staro selo“.
Bogdanović, Bojana. 2017. „Кomercijalizacija tradicije i proces emancipacije seoske žene – primer modne produkcije `Sirogojno stil`“. U: Selo Balkana. Кontinuiteti i promene kroz istoriju, ur. Nedeljko V. Radosavljević & Snežana Tomić, 191–209. Beograd: Istorijski institut & Muzej na otvorenom „Staro selo“ Sirogojno.
Craik, Jennifer. 2000. The Face of Fashion: Cultural Studies in Fashion. London: Routledge.
Craik, Jennifer. 2009. Fashion: The Key Concepts. Oxford: Berg.
Dorfles, Gillo. 1997. Moda. Zagreb: Golden marketing.
Erdei, Ildiko. 2018. Čekajući Ikeu: od tačkica do ikeizacije. Beograd: Evoluta.
Golubović, Zagorka, 1995. „Nacionalizam kao dominantni društveni odnos i kao dispozicija karaktera.“ U: Društveni karakter i društvene promene u svetlu nacionalnih sukoba, ur. Zagorka Golubović, Bora Kuzmanović & Mirjana Vasović, 133–169. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju.
Gordić Petković, Vladislava. 2015. Predgovor u Drugde, Aleksandar Tišma. Beograd: Akademska knjiga.
Grilec, Alica. 2018. „Moda, tržište i marketinški mix“. U: Teorija i kultura mode - Discipline, pristupi, interpretacije, ur. Žarko Paić & Krešimir Purgar, 201– 216. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu – Tekstilno-tehnološki fakultet.
Hromadžić, Hajrudin. 2018. „Moda i kulturalni studij“. U: Teorija i kultura mode - Discipline, pristupi, interpretacije, ur. Žarko Paić & Krešimir Purgar, 91–106. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu – Tekstilno-tehnološki fakultet.
Jeremić, Zoran. 2019. Dobrila. Sirogojno: Muzej na otvorenom „Staro selo“.
Jestratijević, Iva. 2011. Studija mode: Znaci i značenja odevne prakse. Beograd: Orion art.
Jestratijević Iva. 2013. „Uvod u studije mode.“ ART+MEDIA: Časopis za studije umetnosti i medije 3: 108–119.
Krstić, Nataša. 2012. „Moda i multikulturalizam“. Kultura 134: 459–462. Lipovecki, Žil. 1992. Carstvo prolaznog: moda i njena sudbina u modernim društvima. Sremski Кarlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
Milivojević Jestratijević, Iva. 2012. „Egzotični kodovi u socijalističkoj oficijelnoj modi.“ U: Istorija umetnosti u Srbiji XX vek, tom 2, ur. Miško Šuvaković, 813–822. Beograd: Orion Art.
Paić, Žarko. 2007. Vrtoglavica u modi: Prema vizualnoj semiotici tijela. Zagreb: Altagama.
Paić, Žarko. 2018. „Moda i njezine teorije“. U: Teorija i kultura mode – Discipline, pristupi, interpretacije, ur. Žarko Paić & Krešimir Purgar, 11–32. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu: Tekstilno-tehnološki fakultet.
Pavlović, Jelena, Vladimir Džinović & Nikoleta Milošević. 2006. „Teorijske pretpostavke diskurzivnih i narativnih pristupa u psihologiji.“ Psihologija 39 (4): 365–381.
Perić Momčilović, Vesna. 2016. „Teorija narativnih konstrukcija u postjugoslovenskom filmu od 1994. do 2008.“ Doktorska dis., Fakultet dramskih umetnosti Univerziteta u Beogradu.
Podboj, Martina. 2019. „Diskursna konstrukcija identiteta u narativima o migrantskom iskustvu.“ Doktorska dis., Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Polhemus, Ted & Lynn Procter. 1978. Fashion and Anti Fashion. London: Thames and Hudson.
Simončič, Katarina Nina. 2018. „Uvod u povijest mode“. U: Teorija i kultura mode - Discipline, pristupi, interpretacije, ur. Žarko Paić & Krešimir Purgar, 35–56. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu: Tekstilno-tehnološki fakultet.
Somers, Margaret. 1992. „Narrativity, Narrative Identity, and Social Action: Rethinking English Working-Class Formation“. Social Science History 16 (4): 591–630.
Vujačić, Lidija. 2007. „Moda kao globalni kulturni i ekonomski fenomen: Centri upravljanja modnom scenom.“ Sociološka luča I/2, 113–122.
Zlatić Ivković, Zorica. 2008. Zlatiborske pletilje – katalog postavke Muzeja pletilja. Sirogojno: Sirogojno Company.

Sources:
Esquire Magazin Srbija, mart 2014. godine.

Internet sources:
„Џорџ Стајлер (Interview): A Network of Inspiration“. 2013. Fashion Tales. http://www.fashiontalesblog.com/2013/11/george-styler-network-of- inspiration.html (pristupljeno 4. septembra 2021).
„Еthno futurismus – Networked collection“. 2014. Vangardist Magazin. http:// bit.ly/issue43_styler1 (pristupljeno 2. septembra 2021).
„Џорџ Стајлер “. 2014. Belgrade Fashion Week, 28. oktobar. https://www. belgradefashionweek.com/george-styler/ (pristupljeno 24. februara 2021).
„Џорџ Стајлер at Fashion Scout Ones to Watch“. 2014. Fashionclash, 11. februar. http://fashionclash-festival.blogspot.com/2014/02/george-styler-at-fashion-scout-ones-to.html (pristupljeno 2. septembra 2021).
„Џорџ Стајлер na London Fashion Week-u“. 2014. Elle, 14. februar. https://www.
elle.rs/moda/fashion-news/8279-george-styler-na-london-fashion-week-u. html?fbclid=IwAR3Np3QsYdCub4QMqa6QzWrI-ZyUVClgybr9CVThOP- yufkTrRdQHtd-f9Y (pristupljeno 24. februara 2021).
„Џорџ Стајлер na London Fashion Week-u“. 2014. Fashionela, 14. februar. https://www.fashionela.net/people-in-fashion/george-styler-na-london- fashion-week-u/ (pristupljeno 24. februara 2021).
„Џорџ Стајлер na London Fashion Week-u“. 2014. Grazia Srbija, 14. februar. https://www.grazia.rs/moda/piste/george-styler-na-london-fashion-week-u (pristupljeno 20. februara 2021).
Sirogojno Style, https://www.sirogojno-style.com/sr/o-nama (pristupljeno 4. februara 2021).
Vržina, Nevena. 2014. „Džordž Stajler našu kulturu pokazuje na svjetskim pistama”. Nezavisne novine, 13. jul. https://www.nezavisne.com/magazin/jet- set/Dzordz-Stajler-nasu-kulturu-pokazuje-na-svjetskim-pistama/253137 (pristupljeno 4. septembra 2021).
Објављено
30.05.2022.
Како цитирати
BOGDANOVIĆ, Bojana. Модна продукција Sirogojno Style: прилагођавање наратива о прошлости контексту савремене моде. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 70, n. 1, p. 53–76, may 2022. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1007>.
Датум приступа: 21 apr. 2024
Секција
Тема броја