Bogdanović, B. (2022). Модна продукција Sirogojno Style: прилагођавање наратива о прошлости контексту савремене моде. Гласник Етнографског института САНУ, 70(1), 53–76. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1007