Bogdanović, B. 2022 May 30. Модна продукција Sirogojno Style: прилагођавање наратива о прошлости контексту савремене моде. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 70:1