Bogdanović, Bojana. " Модна продукција Sirogojno Style: прилагођавање наратива о прошлости контексту савремене моде" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 70 Број 1 (30 May 2022)