Феминистичке процедуре у друштву и култури

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2102271S УДК 141.72

Сажетак
Темат под насловом Феминистичке процедуре у друштву и култури доноси пет радова који се из различитих перспектива баве родним обрасцима у различитим животним сферама, али и процедурама и праксама којима се ови обрасци надилазе и превазилазе.
Објављено
24.09.2021.
Како цитирати
STEVANOVIĆ, Lada; LUKIĆ KRSTANOVIĆ, Miroslava. Феминистичке процедуре у друштву и култури. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 69, n. 2, p. 271–273, sep. 2021. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/965>.
Датум приступа: 01 mar. 2024