Stevanović, L., & Lukić Krstanović, M. 2021 Sep 24. Феминистичке процедуре у друштву и култури. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 69:2