Stevanović, Lada, I Lukić Krstanović, Miroslava. " Феминистичке процедуре у друштву и култури" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 69 Број 2 (24 September 2021)