Изложба „Деведесете: Речник миграција“

Сажетак

Изложба „Деведесете: Речник миграција“
Музеј Југославије, Београд, 05. децембар 2019 – 01. март 2020. године


Изложба „Деведесете: Речник миграција“, ауторки и кустоскиња Ане Панић и Симоне Огњановић, одржавала се у Музеју Југославије у периоду од 05. децембра 2019. до 01. марта 2020. године. Изложба обрађује тему миграција становништва из Србије и у Србију током дезинтеграције СФР Југославије деведесетих година ХХ века. Учесници изложбе били су индивидуе и колективи који долазе из поља уметности, активизма и цивилног сектора. „Речник миграција“ изложбе настао је тако што су учесници, у сарадњи са кустоскињама, изабрали по један појам или синтагму који артикулише њихову позицију и поставку.

Објављено
30.05.2020.
Како цитирати
JOVANOVIĆ, Teodora. Изложба „Деведесете: Речник миграција“. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 68, n. 1, p. 247–248, may 2020. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/869>.
Датум приступа: 24 may 2022