Jovanović, Teodora. " Изложба „Деведесете: Речник миграција“." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 68.1 (2020): 247–248. Web. 22 Jan. 2022