Jovanović, Teodora. " Изложба „Деведесете: Речник миграција“" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 68 Број 1 (30 May 2020)