Jубилеј Етнографског института Српске академије наука и уметности

UDK 39 : 061.6.75(497.11)

Сажетак

Proteklo je 55 godina od kada je doneta odluka o osnivanju Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti i pet godina odobjavljivanja Spomenice EI SANU. Istorija delatnosti Etnografskog instituta, na neki način, starija je i od same ustanove. Naime, 1894. godine, na predlog akademika Stojana Novakovića, Etnografski odbor pri Srpskoj kraljevskoj akademiji (SKA) počeo je sa štampanjem Srpskog etnografskog zbornika (SEZb), sa ciljem da se u njemu objavljuju rezultati istraživanja života i običaja srpskog naroda. Izdavanje Srpskog etnografskog zbornika predstavljalo je nastavak i temeljito proširenje delatnosti Društva srpske slovenosti (osnavanog 1847. g.) i Srpskog učenog društva (osnovanog 1865. g.), u čijim su izdanjima bili zastupljeni opisi srpskih predeonih celina. Program sistematskih i stručnih etnografskih istraživanja `na osnovu upitnika uveden je u SKA 1886. godine.

Објављено
15.12.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Dragana Radojičić. Jубилеј Етнографског института Српске академије наука и уметности. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 51, p. 7-11, dec. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/728>.
Датум приступа: 14 june 2024
Број часописа
Секција
Научни радови