(Serbia), D. 2018 Dec 15. Jубилеј Етнографског института Српске академије наука и уметности. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 51: